Vinnarane av forteljingskonkurransen

Forteljingskonkurransen er over for denne gong, og takk for mange flotte bidrag! Vinnarane er:

I aldersgruppa 10-12 år:

  1. premie: Martin Bore
  2. premie: Tuva Holmen Reime
  3. premie: 5.trinn Engelsvoll skule

I aldersgruppa 13-18 år:

  1. premie: Janne Skrettingland Roba
  2. premie: Sine Grude
  3. premie: Rebekka Othelia Gamlemshaug

Premieutdeling i samband med at Nynorskstafetten vitjar Klepp 13. juni.


Nynorskstafetten, Forteljingskonkurransen og Kulturkveld

Hei!

Me er snart komne til juni og sommaren kikkar innom av og til. Endeleg har det begynt å likna på den årstida me er inne i. Det har endeleg begynt å veksa ute, både det me likar og det ugraset me helst skulle sett ikkje var der.

Me i styret i Klepp Målllag har hatt to styremøter sidan årsmøtet. Me har jobba med utfordringa knytt til få nynorskelevar ved Orstad barne- og ungdomsskule og pålegg frå Utdanningsdirektoratet om å dela gruppene meir etter målform i skriftlege fag. Me hadde i lag med skuleskrivaren i Noregs Mållag, Ingar Arnøy, eit møte med rektoren Knut Norddal. Det var eit veldig konstruktivt møte kor me kom fram til nokre tiltak som rektoren kan ta med seg og som me kan føreslå for resten av skuleleiinga i kommunen for å fremja nynorsken i barnehage og skule i heile Klepp kommune.

Nynorskstafetten 13. juni i Klepp
For det andre har me jobba med programmet for Nynorskstafetten i Klepp 13. juni. Nynorskstafetten er Noregs Mållag si markering av Språkåret 2013 som er ei nasjonal feiring av norsk språk. Meir informasjon kan de finna her:http://nynorskstafetten.blogspot.no/. Noregs Mållag vitjar Klepp 13. juni i år. Me har i samband med dette besøket eit program for dagen som omfattar som følgjer:

08:30-09:30:    Møte med ordførar Ane Mari Braut Nese, kommunalsjef Trond Roy Pedersen, barnehagesjef Åse  Kyllingstad Hatteland, kultursjef Ulf Ludvigsen og biblioteksjef  Gjertrud Slinde. Om bruk av målform i Klepp kommune, bokutval ulike bibliotek, bruk av nynorsk i barnehagane og SFO, kulturtilbod på nynorsk.

10:00-11:00:    Espira Ormadalen barnehage. Avdeling Smørblomst v/ ped.leiar Lillian Skarding. Samling med ungar, tilsette, foreldre og andre inviterte (ordførar med fleire har fått invitasjon) – ungane skal fortelja gjennom song, regler og leik kva dei har lært på nynorsk. Kaffi og kake.

omlag 11:15-12:00:  Engelsvoll skule: I samband med forteljingskonkurransen i Klepp er det opplesing og song av vinnarar. 5.-7. trinn har jobba med språk og lært seg “Mellom bakkar og berg”. Dei har også teke utgangspunkt i denne songen og skrive han litt om til å handla om Klepp. 

12:30-13:30: Klepp Ungdomsskule og samling med to 8.klassar. Først premieutdeling i forteljingskonkurransen for ungdomsgruppa. Så kjem Ingrid Z. Aanestad (tidlegare elev Klepp U. skule og no forfattar som bur i Oslo) og snakkar litt om kva ho held på med. Kvifor ho har valt å skriva bøkene sine på nynorsk? Deretter skal me ha debatt/diskusjon med elevane. Dei har fått i oppgåve å førebu seg med argument og meiningar dei har knytt til bruk av dialekt og målform. 

15:00-18:00: Stand på Jærhagen. Kaffi, småkaker og godt drøs. Utdeling av diverse materiell, ballongar, Dag og Tid, Norsk barneblad ++. Me vonar å få besøk av mange store og små på stand. Målfolk må gjerne stikka innom for ein drøs.

Forteljingskonkurransen
I vår har me hatt forteljingskonkurranse med pengepremiar. Me har hatt ei gruppe for born mellom 10-12 år og ei gruppe for ungdommar mellom 13-18 år. Me fekk mange innleverte forteljingar, flest i gruppa 10-12 år. Totalt sett fekk me inn 42 forteljingar frå heile kommunen. Veldig kjekt å lesa tekstane og me ser at fleire lærarar har teke oppgåva inn i arbeidet med elevane. Me vonar at oppgåva har gitt både elevar og lærarar som jobba med tekstane noko ekstra. 

Kulturkveld 14. juni kl. 20:00 på Garborgsenteret, Bryne
Me arrangerer i saman med Time Mållag ein kulturkveld for alle interesserte på Garborgsenteret. Det blir musikk med Torstein Obrestad, Gunnar Tønnesen og Calle Fjogstad med vener. Tom Hetland skal snakka om norsk språk overlever til 2113 og det blir helsingar frå Noregs Mållag. Me får også noko å eta frå det franske kjøkenet som held til i Garborgstova. Prisen per billett er 300,-.  Me vonar at mange tek turen til Bryne denne kvelden. Det blir ein minnerik kveld med mykje godt innhald på mange vis.

Med helsing,
Klepp Mållag