Årsmøte 16.02.2016

Me avvikla årsmøte som vanleg. Før sjølve årsmøtet delte me ut Torvald Tu-prisen til Klepp Historielag. Dei fekk prisen for det gode arbeidet med å fortelja vidare Klepp sine små og store historier, ofte på nynorsk. Styret i Klepp mållag tykkjer det er viktig å støtta opp om lokal skriftproduksjon på nynorsk og såleis visa at me set pris på arbeidet gruppa utfører.

fullsizerender

 

160216_referat-aarsmote-signert


Årsmøte Klepp Mållag

Torsdag 30. Januar hadde Klepp Mållag årsmøte. Me hadde ein triveleg kveld med musikk og forteljingar frå Georg Pollestad, utdeling av Torvald Tu-prisen til Orrebuen, kaffi, mat, og mykje god drøs. Me hadde også besøk av leiaren av Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, som sa nokre ord til oss.

DSCN0465Nils Olav Østrem (Klepp Mållag), Ommund Wiig (Orrebuen), Anders B. Erga (Orrebuen) og Tor Audun Bilstad (styreleiar Klepp Sparebank)


Klepp mållag inviterar til årsmøte

årsmøte plakat

 

For å lesa årsmeldinga for Klepp mållag, klikk på denne lenka: Klepp mållag Årsmelding 2013

For å lesa forslag til lovar for Klepp mållag, klikk på denne lenka: Lover for Klepp mållag


Torvald Tu-prisen 2012

Torvald Tu-prisen 2012 – grunngjeving

 

Klepp mållag skal i dag dela ut den første Torvald Tu-prisen sin, oppretta som målpris i Klepp for å heidra den folkelege og lokale nynorskforfattaren Torvald Tu. ”Torvald Tu-prisen kan tildelast ein person, eit lag, ei gruppe eller eit føretak som har brukt nynorsk på ein fortenestefull måte i verksemda si”, heiter det i føresegnene våre for prisen. Prisen er ein plakett og ein pengepremie på 10 000,-. Klepp Sparebank gir pengane.

Det særmerkte med Torvald Tu si dikting er gleda over menneska, livet og naturen, dei gode opplevingane. Gleda hans over språket var også stor, han dyrka jærdialekten, ord og uttrykk – og musikken i språket. Torvald Tu lever vidare gjennom alle dei morosame stubbane sine, dikta og dei livfulle eventyra han skreiv.

Torvald Tu skreiv ikkje svært ofte om prestar, men i boka Hugnadsstunder fortel han i stykket Prestevitjing blant andre om husmannen dei kalla Prest-Ola. Han gjekk for å vera klok, ikkje minst fordi han hadde tent i ei heil årrekkje i prestegarden i sine unge dagar. Prest-Ola fekk ein gong ei ny tenestejente på ein gard i Klepp til å tru at det var sjølvaste presten som kom på besøk. Ho viste han inn i storstova og varsla sjølvfolket i daglegstova om kven gjesten var. Dei fekk vaska og vøla seg før dei stila mot storstova for å ”helsa vyrdeleg på presten …”. Prest-Ola lo godt då dei ”’lange’ i andleta” fekk sjå at ”det var berre han prest-Ola som sat og venta”: -Er det ’kje meg dei kallar presten, alle folk, – so jamen er det ikkje for mykje at de vøler dykk litt, og gjer litt krus på meg au.”

 

Torvald Tu-prisen for 2012 blir tildelt presten Andreas Haarr. Styret i Klepp mållag er jury for prisen og gir han til Andreas Haarr for bruken hans av nynorsk. Haarr brukar i tekst og tale eit språk med sterkt islett av dialektord og lokalprega språklege vendingar. Preikene hans står fram som ekte og jordnære. Haarr drar ofte parallellar mellom det praktiske livet her og no og bibelforteljingane. Bodskapen hans er forståeleg og kjem klart fram. Det er vanskeleg å tenkja seg ein tale eller ein andakt i Aftenbladet av Andreas Haarr på bokmål! Vinnaren av Torvald Tu-prisen 2012 veit kor viktig form og stil, trykk og pausar, nyansar i språkbruken, bilete og samanlikningar er for at bodskapen skal nå fram. Andreas Haarr får Torvald Tuprisen 2012 for å ha brukt nynorsk på ein fortenestefull måte.

 

Klepp, 28. februar 2013 Nils Olav Østrem – leiar Klepp mållag