Årsmøte 16.02.2016

Me avvikla årsmøte som vanleg. Før sjølve årsmøtet delte me ut Torvald Tu-prisen til Klepp Historielag. Dei fekk prisen for det gode arbeidet med å fortelja vidare Klepp sine små og store historier, ofte på nynorsk. Styret i Klepp mållag tykkjer det er viktig å støtta opp om lokal skriftproduksjon på nynorsk og såleis visa at me set pris på arbeidet gruppa utfører.

fullsizerender

 

160216_referat-aarsmote-signert


Årsmøtereferat 30.01.2014

Årsmøtereferat 30.01.2014