Vinnerane av forteljingskonkurransen!

vinnerane


Vinnarane av forteljingskonkurransen

Forteljingskonkurransen er over for denne gong, og takk for mange flotte bidrag! Vinnarane er:

I aldersgruppa 10-12 år:

  1. premie: Martin Bore
  2. premie: Tuva Holmen Reime
  3. premie: 5.trinn Engelsvoll skule

I aldersgruppa 13-18 år:

  1. premie: Janne Skrettingland Roba
  2. premie: Sine Grude
  3. premie: Rebekka Othelia Gamlemshaug

Premieutdeling i samband med at Nynorskstafetten vitjar Klepp 13. juni.


Forteljingskonkurranse for barn og unge i Klepp

I 2013 feirar me at det er 200 år sidan Ivar Aasen blei fødd.

Han hadde ein visjon om at eit skriftspråk som låg nærare opp til talemålet til
ungdommar frå bygda, ville gjera det lettare for dei å ta utdanning. Klepp og Noreg har
forandra seg mykje i same perioden.

I dette høvet utlyser Klepp Mållag ein konkurranse blant barn og unge i Klepp. Me vil
ha forteljingar om korleis det er å vera ung i Klepp i 2013. Kven kan gje oss den beste
forteljinga?

Overskrift: Barn og ungdom i Klepp i dag.

Her er nokre forslag til kva du kan velja å skriva om:
– Korleis er det å vera barn og ungdom i Klepp i dag?
– Kva er det som opptek deg?
– Korleis er det å veksa opp?
– Korleis er det å gå på skule?
– Kva er barn og unge opptekne av?
– Kva gjer dei i fritida?

Du må skriva på nynorsk eller dialekt.
Forteljinga må kunna presenterast for eit større publikum og ha interesse for andre.
Det kan vera ein tekst, eit dikt eller ein film.

Me har ei gruppe for barn frå 10 til 12 år og ei gruppe for unge mellom 13 og 18 år. Dei
tre beste forteljingane i kvar gruppe vil bli premierte slik:

1. Premie: 4.000,-
2. Premie: 2.000,-
3. Premie: 1.000,-

Konkurransevilkår:
• Konkurransen gjeld berre barn og unge i Klepp.
• Du kan laga ei forteljing åleine eller saman med andre. I tifelle fleire samarbeider,
vil premien bli fordelt mellom deltakarane.

Forteljinga skal sendast til elsebh@jbl.no innan 20. april 2013. Alle spørsmål kan også
sendast til same e-post adressa. Det er viktig å få med namna til den/dei som har laga
forteljinga, bustadadresse og alder. Vinnarane vil bli kontakta. Resultatet vil også koma i
Jærbladet.

Me ønskjer alle lukke til med forteljinga. Me vonar å få mange!

Med helsing,
Klepp Mållag v/ Else Berit Hattaland