Kva meiner dei politiske partia i Klepp om nynorsk og kommunesamanslåing

Me har spurt dei poltiske partia som stiller lister i Klepp om kva dei meiner om nynorsk og kommunesamanslåing.Venstre tok til og med jærsk talemål og nynorsk inn som ein del av partiprogrammet sitt. Du kan sjå vedlegget for oppsummeringa av svara. Gå og stem måndag, det er eit viktig val og kanskje siste gongen me stemmer i Klepp kommune.  Kva meiner dei politiske partia som stiller liste i Klepp ved valet i 2015 om nynorsk