Besøk av Norsk Målungdom

8. trinn på Bore Ungdomskule, og 8. og 9. trinn på Orstad Skule fekk besøk av Norsk Målungdom den 11. juni. Styreleiar Vebjørn Sture hadde eit opplegg for elevane som inviterte elevane til å diskutera, tenkja og reflektera over korleis dei tenkjer om språk, og ikkje minst: kvifor dei tenkjer som dei tenkjer om språk. Om kva det er som påverkar korleis me snakkar og skriv, korleis dei språklege forholda i Noreg er, og kva det er som gjer at dei språklege forholda er slik dei er.

Vebjørn sture

Vebjørn Sture, leiar av Norsk Målungdom. Bilete: Karl Peder Mork / NMU

 

 Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s