Besøk av Norsk Målungdom

8. trinn på Bore Ungdomskule, og 8. og 9. trinn på Orstad Skule fekk besøk av Norsk Målungdom den 11. juni. Styreleiar Vebjørn Sture hadde eit opplegg for elevane som inviterte elevane til å diskutera, tenkja og reflektera over korleis dei tenkjer om språk, og ikkje minst: kvifor dei tenkjer som dei tenkjer om språk. Om kva det er som påverkar korleis me snakkar og skriv, korleis dei språklege forholda i Noreg er, og kva det er som gjer at dei språklege forholda er slik dei er.

Vebjørn sture

Vebjørn Sture, leiar av Norsk Målungdom. Bilete: Karl Peder Mork / NMU