Klepp mållag inviterar til årsmøte

årsmøte plakat

 

For å lesa årsmeldinga for Klepp mållag, klikk på denne lenka: Klepp mållag Årsmelding 2013

For å lesa forslag til lovar for Klepp mållag, klikk på denne lenka: Lover for Klepp mållag