Jærbladet på jærsk!

Onsdag 02. oktober, markerte Jærbladet Språkåret 2013 ved å laga eit eige magasin på jærsk. Jærbladet feirer språket og jærdialekten! I magasinet finn lesaren også vinnarteksten til Martin Bore som han sendte inn i samband med forteljingskonkurransen til Klepp Mållag. På jbl.no er det meir dialektstoff. Her finst dialektprøvar frå ulike stader på Jæren, det er mogleg å testa seg seg sjølv og sine val av jærske ord i tillegg til videoar. Mykje kjekt å få med seg både på papir og på jbl.no denne veka!Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s